Tag Archives: windows

Fix: Google Chrome не се стартира на Windows 8.1 – 10

Здравейте, по някога се случва да не тръгне любимия ни браузър „Google Chrome“ колкото и да го стартирате. За това има много ред причини, които сега са много, но може да пробваме поне един начин който се оправя, и той е да се рестартира „winsock“-та.

 

Ключови думи в C#

Ключови думи Ключовите думи са предефинирани запазени идентификатори, които имат специално значение за компилатора. Езикът има два типа ключови думи — контекстуални и запазени. Запазените ключови думи като false или byte може да се ползват само като ключови думи. abstract Използването на абстрактния модификатор в декларацията на класа, за да покаже, че един клас е… Read More »

 

Wie man eine Datei von der Befehlszeile in Windows resultierenden brennen

Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Datei gegeben das Ergebnis eines Befehls in der Befehlszeile unter Windows 7 zu sparen und es ist: [well type=“well-lg“] Befehl > vollständigen_Pfad_zu_der_Datei[/well] oder [well type=“well-lg“] systeminfo > c:\mycomputerinfo.txt [/well] oder als [well type=“well-lg“] ipconfig /all > c:\mycomputerinfo.txt [/well]