Tag Archives: mysql

Shell script за резервни копия на MySQL, уеб директорията и трансфер на файлов сървър

Shell script за резервни копия на MySQL, уеб директорията и трансфер на файлов сървър – Личен блог на Любомир Бойков Сега ще ви покажа как може лесно и бързо да си пуснете едно скриптче, което балгодарение на него ще правите резервни копия на вашите MySQL бази данни и Уеб директории под Линукс. Кода е написан… Read More »

 

Инсталиране на XAMPP Stack На Ubuntu 14.04

Инсталиране на XAMPP Stack На Ubuntu 14.04 XAMPP е безплатен, с отворен код Apache дистрибуция на GNU / Linux, Windows и Mac операционни системи. Той съдържа Apache уеб сървър, MySQL база данни, PHP, Perl и. Основната цел на XAMPP е да се изгради един лесен за инсталиране на Apache среда за разработчиците. За разлика от… Read More »

 

Процедури и входни параметри в MySQL

Създаването на процедура се състой от няколко ключови думи и те са „CREATE PROCEDURE“, „BEGIN“, „END“ и „DELIMITER“. Процедурите ни дават възможност да създаваме скриптове за извършване на типизирани заявки с различни входни данни. Нека демонстрираме една елементарна процедура, която извиква обикновена заявка SELECT от базата данни на MySQL:

Обърнете внимание на командата „DELIMITER“.… Read More »

 

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Експортиране и импортиране на голяма по размер база данни (над 30 МB) може да се осъществи с използване на SSH. Забележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като се осъществи връзка чрез SSH клиент трябва да бъдат изпълнени следните команди: 1. Импорт (import) на база данни За да се импортира sql файл, първо… Read More »