Category Archives: JavaScript

(Bulgarian) jQuery .prev()

(Bulgarian) Взима непосредствено предходния събрат на всеки елемент в множеството на съвпадащи елементи, по избор сортирани според селектор.