Category Archives: Ractive JS

Ractive JS библютека

Използване на Ractive JS

Използването на библиотеката Ractive JS е много лесно. Може да направим по няколко начина. Единия е в един файл да наблъскаме всичко или как е в практиката да ги разделим в няколко файла. За по лесно ще го напишем в един файл. Създаване на файл с име index.html и го поставете следното:

 

 

Зареждане на шаблони в Ractive js с JQuery AJAX

В Ractive js има много лесен начин за извикване на шаблони и той е, чрез метода Ajax на  JQuery и тя е: Пример: