Category Archives: jQuery

jQuery .prev()

Взима непосредствено предходния събрат на всеки елемент в множеството на съвпадащи елементи, по избор сортирани според селектор.