Category Archives: Програмиране

jQuery .prev()

Взима непосредствено предходния събрат на всеки елемент в множеството на съвпадащи елементи, по избор сортирани според селектор.

 

Ключови думи в C#

Ключови думи Ключовите думи са предефинирани запазени идентификатори, които имат специално значение за компилатора. Езикът има два типа ключови думи — контекстуални и запазени. Запазените ключови думи като false или byte може да се ползват само като ключови думи. abstract Използването на абстрактния модификатор в декларацията на класа, за да покаже, че един клас е… Read More »

 

Използване на Ractive JS

Използването на библиотеката Ractive JS е много лесно. Може да направим по няколко начина. Единия е в един файл да наблъскаме всичко или как е в практиката да ги разделим в няколко файла. За по лесно ще го напишем в един файл. Създаване на файл с име index.html и го поставете следното:

 

 

Зареждане на шаблони в Ractive js с JQuery AJAX

В Ractive js има много лесен начин за извикване на шаблони и той е, чрез метода Ajax на  JQuery и тя е: Пример:

 

 

Шаблон (Registry)

Здравейте, Искам да ви запозная със Шаблонът за дизайн Registry, които позволява да имаме централизиран начин за обмен на информация, подобен на глобалните променливи, но доста по-елегантно. Тук ще се запознаем с неговата реализация. Този клас се състой от два метода „set“ и „get“. Първия метод е „set“, които добавяме самите стойности, като предадем на метода параметрите… Read More »

 

Шаблон (Singleton)

Здравейте, Днеска ще говорим за шаблона Singleton, които се използва тогава, когато трябва да има точно една инстанция на даден клас. Реализирането на този шаблон позволява на нас програмистите да направи ме тази единствена инстанция лесно достъпна за много други обекти. Най-често срещаният пример за това е връзка към база от данни. Защото все пак ни е… Read More »

 

Извеждане на дата и час в PHP

Вече беше споменато, че в PHP съществуват голямо количество вградени (стандартни) функции, които са с предварително дефинирани имена и параметри.  Една от най-използваните вградени функции е функцията date(), с чиято помощ може да покажете на страницата си текущата дата и час. Функцията date() има няколко параметъра, които отговарят за различните части от записа на датата и… Read More »

 
Category: PHP