Category Archives: MySQL

MySQL

Процедури и входни параметри в MySQL

Създаването на процедура се състой от няколко ключови думи и те са „CREATE PROCEDURE“, „BEGIN“, „END“ и „DELIMITER“. Процедурите ни дават възможност да създаваме скриптове за извършване на типизирани заявки с различни входни данни. Нека демонстрираме една елементарна процедура, която извиква обикновена заявка SELECT от базата данни на MySQL:

Обърнете внимание на командата „DELIMITER“.… Read More »

 

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Експортиране и импортиране на голяма по размер база данни (над 30 МB) може да се осъществи с използване на SSH. Забележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като се осъществи връзка чрез SSH клиент трябва да бъдат изпълнени следните команди: 1. Импорт (import) на база данни За да се импортира sql файл, първо… Read More »