Monthly Archives: октомври 2015

jQuery .prev()

Взима непосредствено предходния събрат на всеки елемент в множеството на съвпадащи елементи, по избор сортирани според селектор.