Как да намерим размера на директория чрез команда.

By | неделя юли 6th, 2014

Как да намерим размера на директория чрез команда.

linux du

linux du

Тази серия от публикации в и следващата, където ще се пише за някои основни команди, ще бъде за използване на нови потребители в Linux-а.

Изисквания

du идва с почти всички Linux дистрибуции по подразбиране.

Проверете дали du има във вашата система, като изпълните командата по-долу в терминала:

Използването на du

Командата du, без флаг показва имената на всички директории, включително и под-директории и размерите им в байта.

du

du

Използвайки с „-h“ флаг показва размерите в разбираем за човека вид, че е K, M и G, представляваща килобайт, мегабайт и гигабайт съответно.

du -h

du -h

За да видите определена директория трябва да посочим след командата „du“ и неговите флагове найменованието на директорията. Както е показано по долу:

du -h lubakka.eu

du -h lubakka.eu

Use -c to see grand total displayed:

Използвайте и флага „-cза да видите общ сбор на цялото съдържание:

du -ch

du -ch

Вижman duза повече употреби за командата:

man du

man du

 

Comments

comments

Вашият коментар