Инсталиране на VNC под CentOS

By | четвъртък юни 19th, 2014

Инсталиране на VNC под CentOS 6.3/6.4/6.5

centos

1. Инсталиране на необходимите пакети за VNC

Пакетът за сървър се нарича „VNC-сървър“. Изпълнете командата:  rpm -q vnc-server

Резултатът ще бъде или пакет VNC сървър не е инсталиран или нещо подобно vnc-server-4.0-11.el4.

Ако липсва този пакет инсталираите го със следтата команда: yum install vnc-server.

Потребителската програма за ползване е VNC. Може чрез командата да я инсталирате и тя е: yum install vnc, проверяваме дали я има със следната команда: rpm -q vnc.

2. Конфигуриране на некриптиран VNC

Ще бъде създаден VNC сървър за 3-ма потребители. Те ще са „niki“, „lubakka“ и „lubo“.

Ще трябва да се изпълнят следните стъпки за конфигуриране на VNC сървър, и а:

  1. Създаване на VNC потребителски акаунти.
  2. Редактиране на конфигурацията на сървъра.
  3. Задаване на пароли за VNC на потребителските акаунти.
  4. Уверяваме се, че VNC сървъра ще се стартрира и спре без грешки.
  5. Създаване на персонализиран xstartup скрипт.
  6. Редактиране на iptables.
  7. Стартиране на VNC услугата.
  8. Тестваме всеки потребител на VNC.
  9. Допълнителки настройки.

2.1. Създаване на VNC потребители.

Влезнете с root потребителя.

2.2. Редактиране на конфигурацията на сървъра.

Трябва да редактирате файла и да добавите следните полета в него, и те са:

Niki има 640х480 дисплей, lubakak има 1920ь1080 дисплей, а lubo има 800х600 дисплей.

2.3. Задаване на пароли за VNCна потребителските акаунти.

Всички потребители трябва да имат различни пароли за достъп до VNC-то и те се задават, чрез следната команда:

И така за всеки потребител.

2.4. Уверяваме се, че VNC сървъра ще се стартрира и спре без грешки.

Ще създадем xstartup скриптове чрез стартиране и спиране на vncserver като root. Също така ще даде възможност на услугата vncserver да се стартира автоматично.

2.5. Създаване на персонализиран xstartup скрипт.

Влез за всеки потребител и редактирате скрипта xstartup. За пример да вземем lubakka, и влезте като него.

Редактирайте ~/.vnc/xstartup на всеки потребител и напревете следните промени:

файла изглежда така в първоначален вид:

Добавете съответните линии или ги редактирайте

2.6. Редактиране на iptables.

Трябва да отвориме портовете на VNC сървъра и те са 5901, 5902, 5903 както и 6001, 6002, 6003. И трябва да се добавят следните редове „-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp -m multiport –dports 5901:5903,6001:6003 -j ACCEPT“ в конфигурационнив файл, той се намира в директорията /etc/syscinfig/ а файла е iptables.

След това рестартирайте iptables:

2.7. Стартиране на VNC услугата.

Стартирайте VNC сървъра със следнат команда:

2.8. Тестваме всеки потребител на VNC.

2.8.1. Тестване с java аплет на браусера

След успешно зареждане се отваря прозорец за въвеждане на парола за VNC потребителя.

2.8.2. Теставане през vncviewer

След успешно свързане, ще се появи прозорец в, който трябва да си въведете паролата.

Очаквайте продължение за допълнителни настройки ….

 

Comments

comments

Вашият коментар