Синхронизиране на файлове и директории, използващи Rsync

By | сряда май 28th, 2014

Rsync е софтуер с отворен код, който може да се използва за синхронизиране на файлове / папки от лакални до локални компютри, или локални до отдалечени компютри и обратно. Забележителената черта на RSYNC е, че ние може да прехвърли криптирани файлове, използвайки SSH и SSL криптиран трансфер може да бъде направено чрез SТunnel. Освен това, rsysnc има функция, която не се намира в повечето други подобни програми е, че огледалното отражение се извършва само с един предаване във всяка посока.

Също така, Rsync има опции за изпращане на файлове / директории с помощта на компресия и рекурсия. Тази програма беше обявена за първи път през юни 1996 г., първоначално разработена от Andrew Tridgell и Paul Mackerras. Rsync използва „алгоритъм Rsync“, и осигурява много бърз метод за привеждане на отдалечени файлове в синхронизация.

Характеристики

Някои от най-забележителните характеристики на Rsync са дадени по-долу:

  • може да актуализира цялата директория и файлови системи.
  • евентуално запазва символични връзки, твърди връзки, собственост на файлове, права, устройства и времена.
  • не изисква специални привилегии да инсталирате.
  • да използвате SSH.

Инсталация

Rsync е достъпно на всички съвременни Unix / Linux системи.

За Debian/Ubuntu системи:

За CentOS/RHEL системи:

За SUSE/OpenSUSE системи:

За  употреба

За целите на този урок, аз ще се използват две Ubuntu 14.04 системи. Моята локална система е с IP адрес: 192.168.1.200/24​​, и другата отдалечена система е с IP адрес 192.168.1.250/24. Искам да синхронизираме /home/lubakka/Downloads/ директория на локална система (192.168.1.200) с /home/lubakka/syncDir/ директория на отдалечена система (192.168.1.250).

1. За да синхронизирате директория от локална система с отдалечена система, въведете следната команда:

Горната команда ще синхронизира файлове/папки на /home/sk/Downloads на локална система с /home/sk/syncDir синхронизация на отдалечена система.

Ето и аргументите на командата,

а – режим архив
z – компресирате файлове по време на прехвърлянето
v – показва детайлност
r – показва рекурсия
192.168.1.250 – отдалечена система (дестинация система IP адрес)

За да проверите синхронизираните файловете на отдалечената система, отидете в папката на отдалечено синхронизиране и извикайте командата „ls“ за да видите съдържанието на папката.

2. Синхронизиране на директории между локалната система:

Ако искате да синхронизирате файлове/папки в рамките на локалните системни папки, въведете следната команда вместо това:

Горната команда ще синхронизирате /home/lubakka/Downloads/ директория с /home/lubakka/Documents директория в самия локалната система.

3. Синхронизиране на директории чрез сигурна връзка през SSH тунел:

Ако искате да прехвърляте файлове чрез сигурна връзка към отдалечена система, използвайте „-е ssh“ опция.

4. Прехвърлете само на един файл:

За да прехвърлите само един файл, към отдалечена система, командата ще бъде като по-долу:

Горната команда ще прехвърлите файла ReadMe към /home/sk/syncDir/ директория на отдалечената система.

„Очакваите продължение!“

 

Comments

comments

Вашият коментар