Импорт / експорт на база данни чрез SSH

By | вторник май 20th, 2014

Експортиране и импортиране на голяма по размер база данни (над 30 МB) може да се осъществи с използване на SSH.

Забележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като се осъществи връзка чрез SSH клиент трябва да бъдат изпълнени следните команди:

1. Импорт (import) на база данни

За да се импортира sql файл, първо трябва да се разположи в директория в хостинг акаунта, след което да се изпълни следната команда:

Легенда:

USERNAME – името на потребителят за базата данни
PASSWORD – паролата за потребителят към базата
DATABASE – името на базата данни
home/USERNAME/ – посочва се пътят до директорията, в която е качен sql файла
db.sql – името на sql файла

2. Експорт (export) на база данни (sqldump)

Команда за експорт на база данни:

След като изпълнението на командата завърши, експортът на базата данни е във .sql файла в home директорията на хостинг акаунта.

 

Comments

comments

Вашият коментар