Monthly Archives: май 2014

Синхронизиране на файлове и директории, използващи Rsync

Rsync е софтуер с отворен код, който може да се използва за синхронизиране на файлове / папки от лакални до локални компютри, или локални до отдалечени компютри и обратно. Забележителената черта на RSYNC е, че ние може да прехвърли криптирани файлове, използвайки SSH и SSL криптиран трансфер може да бъде направено чрез SТunnel. Освен това,… Read More »

 

Процедури и входни параметри в MySQL

Създаването на процедура се състой от няколко ключови думи и те са „CREATE PROCEDURE“, „BEGIN“, „END“ и „DELIMITER“. Процедурите ни дават възможност да създаваме скриптове за извършване на типизирани заявки с различни входни данни. Нека демонстрираме една елементарна процедура, която извиква обикновена заявка SELECT от базата данни на MySQL:

Обърнете внимание на командата „DELIMITER“.… Read More »

 

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Експортиране и импортиране на голяма по размер база данни (над 30 МB) може да се осъществи с използване на SSH. Забележка: SSH достъпът трябва да бъде предварително активиран. След като се осъществи връзка чрез SSH клиент трябва да бъдат изпълнени следните команди: 1. Импорт (import) на база данни За да се импортира sql файл, първо… Read More »

 

Използване на Ractive JS

Използването на библиотеката Ractive JS е много лесно. Може да направим по няколко начина. Единия е в един файл да наблъскаме всичко или как е в практиката да ги разделим в няколко файла. За по лесно ще го напишем в един файл. Създаване на файл с име index.html и го поставете следното:

 

 

Зареждане на шаблони в Ractive js с JQuery AJAX

В Ractive js има много лесен начин за извикване на шаблони и той е, чрез метода Ajax на  JQuery и тя е: Пример: