Monthly Archives: декември 2013

MATE влиза в хранилищата на Дебиан

Почитателите на МАТЕ десктоп средата, която е производна на Gnome 2 средата, ще са доволни от новината, че MATE се планира да влезе в официалните хранилища на Дебиан. В началото на 2012 имаше заявки за включването й, 2 години по-късно това почти ще се случи. В #debian-mate канала на Freenode, се твърди, че това със… Read More »

 

Нов червей за Линукс който атакува

от RED(4-12-2013)  Нов червей за Линукс който атакува устройства с PHP. Symantec публикува информация за нов червей който атакува устройства използващи Линукс и стара версия на PHP в тях. Червеят се казва Linux.Darlloz и се възползва от стар проблем с PHP. По този начин червея застрашава устройства като домашни рутери, сет-топ кутии и камери за наблюдение които са със стари версии… Read More »

 

Извеждане на дата и час в PHP

Вече беше споменато, че в PHP съществуват голямо количество вградени (стандартни) функции, които са с предварително дефинирани имена и параметри.  Една от най-използваните вградени функции е функцията date(), с чиято помощ може да покажете на страницата си текущата дата и час. Функцията date() има няколко параметъра, които отговарят за различните части от записа на датата и… Read More »

 
Category: PHP

Wie man eine Datei von der Befehlszeile in Windows resultierenden brennen

Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Datei gegeben das Ergebnis eines Befehls in der Befehlszeile unter Windows 7 zu sparen und es ist: [well type=“well-lg“] Befehl > vollständigen_Pfad_zu_der_Datei[/well] oder [well type=“well-lg“] systeminfo > c:\mycomputerinfo.txt [/well] oder als [well type=“well-lg“] ipconfig /all > c:\mycomputerinfo.txt [/well]  

 

Die Installation von Paketen auf Linux-Kommandozeile

Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man in Linux-Kommandozeile suchen und Installieren von Paketen. Befehl, der für Pakete suchen, ist: [well type=“well-lg“]apt-cache search <Pakete>[/well] Es werden alle Pakete. Die unter mir beispielsweise auf der Suche Texteditor „gedit“-Befehl [well type=“well-lg“]apt-cache search gedit[/well] Sobald sie das gewünschte Paket zu finden, können Sie mit dem folgenden Befehl… Read More »

 

Installing packages on Linux command line

Hello, Today, I want to show you how to search and install packages in Linux command line. Command to search for packages is: [well type=“well-lg“]apt-cache search < package>[/well] Showing all packages. The example below me looking text editor „gedit“ command [well type=“well-lg“]apt-cache search gedit[/well] Once they find the required package, you can install with the following… Read More »

 

How to burn a file resulting from the command line in Windows

Hello, Today, I want to show you how to save a file given the result of a command in the command line under Widnows 7 and it is: [well type=“well-lg“] command> full_path_to_the_file[/well] or [well type=“well-lg“] systeminfo > c:\mycomputerinfo.txt [/well] or as [well type=“well-lg“] ipconfig /all > c:\mycomputerinfo.txt [/well]  

 

Как да запишем във файл резултат от командния ред под Windows

Здравейте, Днеска искам да ви покажа как да запишете в файл дадения резултат от дадена команда в командния ред под Widnows 7 и тя е:

или

или както

 

 

Инсталиране на пакети под Linux в команден ред

Здравейте, Днеска искам да ви покажа как да си търсите и инсталиране на пакети под Linux в команден ред. Командата за търсене на пакети е:

Като показва всички възможни пакети. Примера по долу търси ме текстовия редактор „gedit“ с командата [well type=“well-lg“]apt-cache search gedit[/well]   След като намери те нужния пакет, можете да инсталирате… Read More »

 

Прост начин за архивиране на файл под Linux

Здравейте, Искам да Ви покажа лесен и прост начин за архивиране на файл под Linux, чрез програмата „tar“ в команден ред. tar [OPTION] [FILE] [PATH] tar – програма за архивиране –totals – опция -pcvzf – опции xxx.tar.gz – името на архива FILE – пътят до файла за архива Съкратен вариант за архивиране.

Дълъг вариант за… Read More »